Tuesday, January 26, 2021
UpVehicle Tags Tesla

Tesla

Lightyear thử nghiệm Tesla Model 3 với các tấm mái năng lượng mặt trời

Công ty khởi nghiệp Lightyear tại Hà Lan đang thực hiện một nhiệm vụ để sản xuất một chiếc xe năng lượng mặt trời...

Pin Tesla mới đã sẵn sàng để định hình lại kinh tế xe hơi

Tesla sẽ giới thiệu một loại pin mới vào cuối năm nay hứa hẹn hiệu năng dài hơn và chi phí thấp hơn sẽ...

Pin Tesla tiềm năng – ít coban hơn, mật độ năng lượng nhiều hơn

Đối tác nghiên cứu của Tesla, Jeff Dahn đang thực hiện nhiều cải tiến cho pin hàng triệu dặm tiềm năng.Tesla đang thực hiện...

7 điều có thể bạn nên biết về Tesla Model Y

Tesla đã đưa Y để hoàn thành giấc mơ S3XY.Tesla Model Y cuối cùng đã được triển khai sản xuất cho những người đã...

Must Read