Tuesday, January 26, 2021
UpVehicle Tags Năng lượng mặt trời

Năng lượng mặt trời

Lightyear thử nghiệm Tesla Model 3 với các tấm mái năng lượng mặt trời

Công ty khởi nghiệp Lightyear tại Hà Lan đang thực hiện một nhiệm vụ để sản xuất một chiếc xe năng lượng mặt trời...

Must Read